Chapelle Ardente

Sfeervol en warm afscheid nemen in alle rust.

Sinds medio februari 2011 is in de H. Luciakerk in Mierlo, de door een aantal vrijwilligers gerealiseerde Chapelle Ardente in gebruik genomen. Het beheer van de Chapelle Ardente is aan Uitvaartzorg van de Kerkhof toevertrouwd.

De letterlijke vertaling van Chapelle Ardente is ‘Brandende Kapel’. Van oudsher was de Chapelle Ardente een ruimte waarin belangrijke personen opgebaard werden, omringd door brandende kaarsen.

Maar is niet iedereen belangrijk?  Gelukkig maken we geen verschil en kan iedereen die dat wil, gebruik maken van de Chapelle Ardente om zijn of haar dierbare op te baren.

Onze werkwijze is er op gericht om een overledene op respectvolle wijze naar de plaats van opbaren te brengen. Daarom kiezen wij ervoor om bij een overlijden thuis, de laatste verzorging van de overledene  zoveel als mogelijk in de eigen huiselijke omgeving te doen plaatsvinden, eventueel samen met u, waarna de overledene overgebracht kan worden naar de Chapelle Ardente.


Niet religie-gebonden

Het gebruik van de Chapelle is niet gekoppeld aan enige uitvaartverzekeraar of uitvaartorganisatie maar heeft een onafhankelijk karakter. Ondanks het feit dat de Chapelle Ardente in een apart gedeelte van een kerk is gesitueerd, is deze niet religie-gebonden. Iedereen is welkom.

Via elke uitvaartondernemer kunnen afspraken voor bezoek gemaakt worden. Uw uitvaartondernemer kent de werkwijze en tarieven voor het gebruik van de Chapelle Ardente.