‘t Damiaanhuis

Damiaanhuis Helmond Mierlo-Hout

Sinds mei 2012 is  ’t Damiaanhuis, gelegen aan het Alphonsusplantsoen in Mierlo-Hout, door Uitvaartzorg van de Kerkhof in gebruik genomen.

’t Damiaanhuis is gevestigd in de voormalige kapel van Zorgcentrum Alphonsus.

’t Damiaanhuis is er onder andere op gericht om nabestaanden te ontvangen om afscheid van hun dierbaren te nemen. Dit kan in de vorm van afscheidsbezoeken, maar ook door het gebruik van de voormalige kapel als ruimte voor afscheidsbijeenkomsten.  

Opbaren in ’t Damiaanhuis

Onze werkwijze is er op gericht om een overledene op respectvolle wijze naar de plaats van opbaren te brengen. Daarom kiezen wij ervoor om bij een overlijden thuis, de laatste verzorging van de overledene  zoveel als mogelijk in de eigen huiselijke omgeving te doen plaatsvinden, eventueel samen met u, waarna de overledene overgebracht kan worden naar ’t Damiaanhuis. In goed onderling overleg worden tijden voor bezoek afgesproken. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om uw laatste momenten met uw dierbare op voor u passende momenten te laten plaatsvinden. De authentieke sfeer van ’t Damiaanhuis nodigt uit om in alle rust bij uw dierbare aanwezig te zijn. Koffie en thee staan uiteraard voor u klaar.

De afscheidsbijeenkomst in ‘t Damiaanhuis

De voormalige kapelruimte van ’t Damiaanhuis is uitstekend geschikt voor het houden van afscheidsbijeenkomsten. De ruimte is flexibel in te richten al naar gelang de wens van nabestaanden en vanzelfsprekend afgestemd op de aard van de afscheidsbijeenkomst. De zaal van ’t Damiaanhuis biedt plaats aan zo’n 80 personen en is daarom in het bijzonder geschikt voor de meer intieme bijeenkomsten.  Een geluidsinstallatie is aanwezig om uw muziek ten gehore te brengen.

Voor wie? 

Het gebruik van ‘t Damiaanhuis is niet gekoppeld aan enige uitvaartverzekeraar of uitvaartorganisatie maar heeft een onafhankelijk karakter. Ondanks het feit dat ’t Damiaanhuis  een voormalige kapel is, is deze niet religie-gebonden. Iedereen is welkom. Via elke uitvaartondernemer kunnen afspraken voor gebruik van de ruimtes gemaakt worden. Uw uitvaartondernemer kent de werkwijze en tarieven voor het gebruik van ’t Damiaanhuis.

Om ’t Damiaanhuis  te bezichtigen kunt u met ons contact opnemen.